Skip to content

Wystawa „Magia książki, magia słowa”

Wystawa  „Magia książki, magia słowa”

Ekspozycja wystawy to pięknie napisane wiersze o książkach oraz obrazy, których motywem przewodnim jest czytana przez postać książka.

Uczniowie mogli poznać poezję napisaną przez znanych autorów np.  Józef Ignacy Kraszewski pisze cyt:”(…) Książka niechaj idzie w świat,  Z dworu na folwark, do chat, A gdy na szmaty podarta  Zostanie ostatnia karta, I w błoto brudne wciśniona
Na śmiecisku kędyś skona, Oddaj jej pokłon głęboki (…)”.

  Natomiast Wiktor Gomulicki pisze o książce min. tak „(..) Cześć starym księgom; najmniejszy ich szczątek  Wart miejsca w świętej skarbnicy pamiątek! (…)”

W obrazach autorzy wyeksponowali postaci czytające. Janusz Kaczmarski, Andrzej Wróblewski czy Pierre-Auguste Renoir   w ten sposób chcieli pokazać że czytanie może być czymś pięknym, co nie odbywa się tylko w kręgach intelektualistów i bogaczy ale także wśród pospolitego społeczeństwa. Czytajmy więc książki bo one rozbudzają naszą wyobraźnię, pomagają się rozwijać  i poszerzają wiedzę .

017 018 019