Przejdź do treści

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2021/2022

  • SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY I – 01.02.2021r. do 26.02.2021r.
  • PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – 01.03.2021r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – OD 03.03.2021r.
  • POTWIERDZENIE PISEMNE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY – 04.03.2021r. DO 12.03.2021r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – OD 17.03.2021r.

 

WNIOSKI DO POBRANIA OD DNIA 01.02.2021r. W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W OPATOWIE, SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE, NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsopatow.pl)

WNIOSKI W W/W TERMINACH SKŁADAMY W PRZEDSZKOLU LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Wniosek o przyjęcie do klasy 1