Przejdź do treści

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

  • DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – ZAPISY OD 01.02.2021r. do 12.02.2021r. 
  • ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – ZAPISY OD 15.02.2021 r. 12.03.2021 r.
  • PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – DO 15.03.2021 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – OD 18.03.2021 r. DO 24.03.2021 r.
  • POTWIERDZENIE PISEMNE PRZEZ RODZICÓW OŚWIADCZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – ZAPISY OD 18.03.2021 r. DO 24.04.2021 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – DO 25.03.2021r.

WNIOSKI DO POBRANIA OD DNIA 01.02.2021r. W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W OPATOWIE, SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE, NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsopatow.pl).

WNIOSKI W W/W TERMINACH SKŁADAMY W PRZEDSZKOLU LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Zgody-upoważnienia

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenia do wniosku

Deklaracja kontynuacji