Przejdź do treści

PODSUMOWANIE AKCJI „SŁODKI DZIEŃ BABCI I DZIADKA DLA AGATKI”

PODSUMOWANIE AKCJI

„SŁODKI DZIEŃ BABCI I DZIADKA DLA AGATKI”

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Użyczaj ze swego, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie”.

 

To słowa naszego patrona Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jakże bliskie naszym poczynaniom są te słowa. Dlatego z głębi serca dziękuję pracownikom, rodzicom naszych placówek oświatowych w Opatowie oraz członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łęka Opatowska (Opatowa, Łęki Opatowskiej, Piasek, Biadaszek, Trzebienia, Siemianic i Rakowa) za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Słodki Dzień Babci i Dziadka dla Agatki”. Dziękuję wszystkim tym, którzy upiekli przepyszne ciasta oraz tym, którzy brali czynny udział w sprzedaży, jak i tym, którzy je zakupili. Wspólnym wysiłkiem uzyskaliśmy kwotę: 19.017,00 zł., którą przeznaczymy  na leczenie naszej uczennicy Agatki.  Niech dobro płynące z Waszego serca wróci do Was z podwojoną siłą.

/-/ Maria Haziak

Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie