Skip to content

Ogólnopolski Konkurs „SERFUJ I SZANUJ INNYCH W SIECI – LEPSZY INTERNET ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE”

Ogólnopolski Konkurs „SERFUJ I SZANUJ INNYCH W SIECI – LEPSZY INTERNET ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE”

pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty

i Prezydenta Miasta Częstochowy

 

  1. Cele:
  • propagowanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie przed zagrożeniami związanymi z

użytkowaniem Internetu,

  • kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz

zapobiegania przemocy wśród dzieci,

  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną,
  • wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności,
  • wyrabianie pewności siebie i dowartościowania własnej osoby,
  • radość przedstawiania swych zdolności.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Malwina Kosińska oraz Daria Lubojańska  z klasy VI wzięły udział w w/w konkursie.
  • Daria Lubojańska Malwina Kosińska