Przejdź do treści

Eucharystyczny Ruch Młodych

23.01.2018 r. uczniowie należący do Eucharystycznego Ruchu Młodych zostali zapoznani z podstawami szermierki. Wskazywali różnice między szablą a mieczem. Ćwiczyli krok szermierczy oraz działania fechtunkowe. Uczyli się średniowiecznej sztuki walki pod kierunkiem p. Kornela Krzyśków. Na podsumowanie zajęć dzieci odgadły nazwę najważniejszej broni, a jest nią różaniec. Jako rycerze Pana Jezusa zakończyliśmy spotkanie zawołaniem: Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!