Skip to content

DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

Szkoła Podstawowa w Opatowie podpisała dnia 2.12.2019 r. porozumienie współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Współpraca będzie dotyczyła w szczególności:

1) organizowania praktycznego kształcenia i doradztwa zawodowego, w tym przeprowadzenia diagnozy skłonności zawodowych uczniów Szkoły metodą testu obrazkowego M. Achtnicha,

2) wsparcie młodzieży w wyborach edukacyjno-zawodowych i rozwoju kariery w wybranym zawodzie i w danej branży,

3) promocji wspólnych działań, organizacji oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego, dualnego i branżowego oraz propagowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań kształcenia w ww. zakresie,

4) korelacji potrzeb pracodawców z profilami kształcenia zawodowego i dualnego,

5) tworzenia nowoczesnego szkolnictwa zawodowego, dualnego i branżowego w subregionie, otwartego na sugestie pracodawców, dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

W ramach w/w współpracy uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Opatowie biorą udziału w bezpłatnym projekcie „Badanie predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym M. Achtnicha”. Głównym celem badania jest uzyskanie wiedzy o skłonnościach zawodowych uczniów dokonujących wyboru szkoły ponadpodstawowej. Każdy z uczniów biorących udział w badaniu otrzymał unikalny link do wypełnienia testu on-line. Po wykonaniu indywidualnej diagnozy uczestnik projektu otrzyma indywidualny raport z mapą kompetencji. Udział uczniów w projekcie przyczyni się do podniesienia trafności decyzji zawodowych młodzieży. Koordynatorem szkolnego projektu jest Paulina Tucholska – szkolny doradca zawodowy.

dav
dav
dav