Skip to content

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Dnia 13.12.2019 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów naszej szkoły zorganizowane przez pedagoga szkolnego p. Paulinę Tucholską. Uczniowie kl. I, II i III brali udział w warsztatach  „W rytmie emocji”. Najmłodsi uczestnicy warsztatów uczyli się rozpoznawać i definiować emocje. Dzięki współpracy ze specjalistą uczyli się reagować na sytuacje trudne, frustrujące w sposób akceptowany społecznie.
W trakcie zajęć dzieci nabrały dystansu do swoich uczuć i przeżyć, ukształtowały dojrzalsze sposoby reagowania. Uczniowie kl. Va, Vb  i VI brali udział w warsztatach „Zrozumieć agresje”. Warsztaty miały na celu kształtowanie u uczniów umiejętności rozpoznawania zachowań agresywnych i konfliktowych. Ponadto zajęcia dążyły do zmienienia utrwalonych już wzorców zachowań poprzez kształtowania takich umiejętności jak:

– zdolność rozpoznawania i kontrolowania stanów emocjonalnych,

– zdolność podejmowana przemyślanych decyzji,

– zdolność rozwiązywania konfliktów,

– zdolność prawidłowego rozładowywania złości i gniewu.

W/w warsztaty prowadzone były przez specjalistę z  Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dig
dav
dav