Przejdź do treści

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2023/2024

  • SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY I – 01.02.2023r. do 28.02.2023r.
  • PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – 01.03.2023r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – 03.03.2023r.
  • POTWIERDZENIE PISEMNE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY – 06.03.2023r. DO 15.03.2023r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – OD 17.03.2023r.

 

WNIOSKI DO POBRANIA OD DNIA 01.02.2023r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE, NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsopatow.pl)

WNIOSKI W W/W TERMINACH SKŁADAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Zarządzenie Wójta dot. rekrutacji