Przejdź do treści

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2023/2024

  • DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ –  ZAPISY OD 30.01.2023r. do 17.02.2023r. 
  • ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – ZAPISY OD 20.02.2023 r. 10.03.2023 r.
  • PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – DO 16.03.2023 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – DO 17.03.2023 r.
  • POTWIERDZENIE PISEMNE PRZEZ RODZICÓW OŚWIADCZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – OD 20.03.2023 r. DO 27.03.2023 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – DO 31.03.2023r.

WNIOSKI DO POBRANIA OD DNIA 30.01.2023r. W PUBLICZYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W OPATOWIE, SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE, NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsopatow.pl)

WNIOSKI W W/W TERMINACH SKŁADAMY W PRZEDSZKOLU LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka 6-latki

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka 4,5-latki

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenia do wniosku

Zgody-upoważnienia do wniosku przedszkola

Zarządzenie Wójta Gminy dot. rekrutacji