Skip to content

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2022/2023

  • SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY I – 01.02.2022r. do 25.02.2022r.
  • PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – 01.03.2022r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – 03.03.2022r.
  • POTWIERDZENIE PISEMNE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY – 04.03.2022r. DO 11.03.2022r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – OD 14.03.2021r.

 

WNIOSKI DO POBRANIA OD DNIA 01.02.2021r.

W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE, NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsopatow.pl)

WNIOSKI W W/W TERMINACH SKŁADAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Wniosek o przyjęcie do kl. I

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do kl. I

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Zgody na wizerunek ucznia

Zarządzenie Wójta Gminy dot. rekrutacji