Skip to content

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2022/2023

  • DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – ZAPISY OD 31.01.2022r. do 11.02.2022r. 
  • ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – ZAPISY OD 14.02.2022 r. 11.03.2022 r.
  • PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – DO 17.03.2022 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – DO 18.03.2022 r.
  • POTWIERDZENIE PISEMNE PRZEZ RODZICÓW OŚWIADCZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – OD 21.03.2022 r. DO 28.03.2022 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – DO 29.03.2022r.

WNIOSKI DO POBRANIA OD DNIA 31.01.2022r.

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W OPATOWIE, SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE, NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsopatow.pl).

WNIOSKI W W/W TERMINACH SKŁADAMY W PRZEDSZKOLU LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka

Wniosek o przyjecie do przedszkola

Oświadczenia do wniosku

Zgody-upoważnienia do wniosku przedszkola

Zarządzenie Wójta Gminy dot. rekrutacji