Pierwszy spacer

Podczas pierwszego spaceru dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa na drodze oraz znakami drogowymi.