Skip to content

PIERWSZA POMOC

Dnia 09.02.2018 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyły się warsztaty  pierwszej pomocy zorganizowane przez świetlicę środowiskową. W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Zaproszony gość Pan Łukasz Grycman – ratownik medyczny pokazał dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy. Opowiedział również o zagrożeniach związanych z zażywaniem dopalaczy oraz co należy zrobić aby zostać ratownikiem. Uczniowie na fantomie mogli wykonać sztuczne oddychanie oraz masaż serca. Nauczyli się układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej-bocznej. Ponadto, dzieci odgrywały scenki co należy zrobić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT TELEWIZJI „NaCzas”