Skip to content

Odznaki Krajowej i Europejskiej Jakości

Nasza szkoła otrzymała odznaki Krajowej i Europejskiej Jakości za wybitne projekty eTwinning, których liderem była nauczycielka języka angielskiego Elwira Wielgosz. Te prestiżowe odznaki otrzymała za realizację projektu zatytułowanego „Teddy the International Garden” („Miś Pluszowy- Międzynarodowy Ogrodnik”).
Środowisko szkolne pod opieką pani Elwiry Wielgosz przystąpiło do działań związanych z zadaniami, by uzyskać odznakę „Szkoły eTwinning”. Ogromne zaangażowanie całego zespołu eTwinning działającego w naszej szkole, dało efekt otrzymania międzynarodowej odznaki „Szkoła eTwinning”.
Uzyskanie tytułu „Szkoły eTwinning” to uznanie za innowacyjne działania, jakie szkoła wdrożyła na rzecz promowania postawy obywatelskiej, świadomości kulturowej oraz kompetencji cyfrowych. Odznaka jest także formą uznania za pracę, jaką szkoła wykonywała, by budować kulturę współpracy – w swojej szkole i poza nią, w swoich społecznościach i krajach.
Jest to wyróżnienie, które otrzymują szkoły z ponad przeciętnymi osiągnięciami w programach, będącymi przykładem programowania innowacyjnych metod w nauczaniu.
Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:
– praktyka cyfrowa
– praktyka w zakresie eBezpieczństwa,
– twórcze i innowacyjne podejście do nauczania,
– promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry,
– promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

Szkoła Podstawowa w Opatowie wszystkie te kryteria spełniła.
W tegorocznej edycji po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym (danego kraju- Polski i międzynarodowym) odznaki otrzymało 1004 szkoły, w tym 39 szkół polskich.
W związku z tym wyróżnione szkoły są zaproszone do udziału w konferencji i uroczystej gali eTwininng w Dublinie-Irlandii w dniach 9-11maja 2019 r., na której odbędzie się wręczenie odznak.