Skip to content

KONSTYTUCJA 3 MAJA

W wtorek  2 maja 2017 r. w Gminie Łęka Opatowska odbyły się Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Adam Kopis, Przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Łęka Opatowska, jednostki OSP oraz delegacje uczniów. Wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze złożono pod tablicą upamiętniającą poległych za ojczyznę przy Kościele Parafialnym
w Siemianicach, na cmentarzu w Opatowie, oraz w Łęce Opatowskiej: pod pomnikiem poświęconym „Poległym i Ofiarom II Wojny Światowej” oraz pod tablicą upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych”. W miejscach pamięci poległych za Ojczyznę wartę honorową pełnili harcerze i uczniowie.

3-maja jest w Polsce świętem narodowym od 1919 roku, w PRL-u świętowanie tego dnia było zabronione, publiczne obchody powróciły dopiero w 1990 roku. Tego dnia obchodzi się rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie.