Skip to content

DZIEŃ PATRONA – KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Prezentacja (1)

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Opatowie

Uchwałą nr XXI/121/2020 Rada Gminy Łęka Opatowska w dniu 22 stycznia 2020 r. nadała Szkole Podstawowej w Opatowie imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

28 maja to dzień śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Tego dnia miała odbyć się uroczystość nadania szkole imienia. Dlatego też dzień 28 maja zapisze się w historii szkoły jako jeden z najważniejszych. W tym dniu każdego roku szkoła będzie obchodzić Dzień Patrona.

Zdając sobie sprawę z doniosłości historycznej tego wydarzenia, cała społeczność szkoły włożyła wiele pracy i zaangażowania, by godnie i w uroczysty sposób przygotować się do tego dnia. Przez wiele miesięcy trwały przygotowania do obchodów uroczystości nadania imienia, a mianowicie: została przybliżona uczniom postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego – w Sali Pamięci Gimnazjum, odbyły się roraty z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, został wybrany Samarytanin Roku spośród uczniów, odbyły się także  rekolekcje szkolne z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

Niestety, sytuacja, która zaistniała w marcu, zmusiła społeczność szkoły do odłożenia tych planów na dalszy czas. W dniu 28 maja 2020 r. o godz.9.00 pani dyrektor Maria Haziak spotkała się z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami na platformie TEAMS. Zwróciła się do wszystkich  następującymi słowami:  „Z całą siłą trzeba mówić, że dla Stefana Wyszyńskiego na każdym etapie Jego życia, bez względu na to kim był, liczyła się misja służby Bogu i ludziom, odpowiedzialność za Kościół i Ojczyznę, powołanie do bycia wiernym zasadom i wartościom chrześcijańskim. Nie bez powodu na naszym sztandarze wpisaliśmy słowa BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA, bo te wartości były dla Stefana Wyszyńskiego absolutnie najważniejsze, nigdy się ich nie wyrzekł. To one były siłą napędową trwania i znoszenia trzyletniego okresu odosobnienia. To Jego słowa „Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego się poświęcić” umieszczone na rewersie naszego sztandaru, znalazły potwierdzenie w osobistym świadectwie całego Jego życia.

Odsyłam Was drodzy Nauczyciele, Uczniowie, sięgajcie do zapisków Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo to ogromna skarbnica wiedzy, jak żyć i postępować. Czyż nie jest to najlepszy przykład i wzór przezwyciężania w naszym życiu sytuacji wydawać by się mogło trudnych i  bez wyjścia? Tymi refleksjami, które przyszły mi wtedy na myśl, gdy jako szkoła stanęliśmy przed dylematem, co z naszą uroczystością, dzielę się dziś z Wami wszystkimi. Pytanie, kiedy nastąpi chwila, w której będziemy mogli poświęcić sztandar, uczestniczyć wspólnie we Mszy Świętej?  Nie traćmy nadziei, że nadejdzie ona wkrótce.

 Życzę wszystkim w tym jakże trudnym dla nas czasie epidemii, ale także w każdej sytuacji życiowej, zapatrzenia i zasłuchania się w to, co ma nam do przekazania Kardynał Stefan Wyszyński. Niech Jego postawa i całe przesłanie, jakie po sobie pozostawił i do nas kieruje, sprawiło, że dojrzymy lepiej to, czym jest życie oraz pomoże nam odkrywać prawdziwy jego sens. Chciałabym w tym miejscu wszystkim podziękować za organizację, udział i pomoc w wszelkich działaniach wokół Patrona”.

Następnie pani dyrektor przedstawiła prezentację multimedialną, w której zaprezentowała efekty przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia, o tym, co już zaistniało, zaprezentowała zdjęcia sztandaru szkoły, tablicy urzędowej, tablicy pamiątkowej. Spotkanie zakończyło się  wspólnym odśpiewaniem hymnu szkoły, tego samego, który  przez wiele lat brzmiał w murach Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie.