HYMN SZKOŁY

 

 

HYMN SZKOŁY

 

Kardynała ciężkie losy dobrze znamy

Jego wzloty i upadki podziwiamy

Ksiądz Wyszyński kim dziś jest każdy o tym wie

To nasz patron na dobre i na złe

 

Kardynale, Kardynale chcemy z Tobą w życie iść

Kochać ludzi, mieć marzenia, dziećmi Boga zawsze być

Czcić ojczyznę i rozwijać każdą myśl i życia sens

Bądź nam źródłem i natchnieniem w murach szkoły tej

 

Tysiąclecia prymasem ogłoszony

W szczęściu i w radości wyniesiony

Obraz Jego w nas samych będzie tkwił po wieczny czas

Jego słowa będą znane zawsze nam

 

Kardynale, Kardynale…