Skip to content

Dzień Dziecka klas VII I VII

Dzień Dziecka klas VII I VIII

W tym roku uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w grze terenowej. Była ona dla wszystkich czasem odpoczynku na świeżym powietrzu, integracji zespołu klasowego oraz możliwością wykazania się wiedzą w przygotowanych zadaniach punktowych. Klasy zostały podzielone na cztery zespoły. Każda z klas podążała inną trasą w porównywalnym dystansie około 5 km. Po dojściu do rzeki Prosny czekało na nas wspólne ostatnie zadanie: zrobienia zdjęcia w otoczeniu przyrody. Następnie wspólnie wracaliśmy do szkoły. Po powrocie przystąpiliśmy do rozpalenia ogniska i pieczenia kiełbasek. W oczekiwaniu na posiłek każdy zespół uczniów prezentował wykonanie zadań: rymowanki, tytuły książek, słówka w języku niemieckim, wyrazy z trudnością ortograficzną, zaadresowanie koperty, łamigłówki matematyczne, zadania na spostrzegawczość. Był to dobry czas wypełniony radością, pogodnym nastawieniem, humorem, który wypełnił klasowy Dzień Dziecka. Rada rodziców ufundowała dla każdego ucznia lody, kiełbaski, pieczywo, wodę i wszystkie inne potrzebne produkty, za co serdecznie dziękujemy.