Skip to content

Dyskoteka Andrzejkowa

6 listopada 2014 roku, w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyła się dyskoteka andrzejkowa, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Zabawa rozpoczęła się pokazami tańca, przygotowanymi przez dzieci, które uczęszczają na dodatkowe zajęcia taneczne prowadzone przez p. Pawła Wielgosza. Po pokazie DJ rozpoczął zabawę taneczną w której uczestniczyły dzieci z klas I-III. Uczestnicy wzajemnie uczyli się różnych kroków tanecznych do popularnych utworów. Po dwóch godzinach do zabawy dołączyli starsi uczniowie, następnie każda klasa zaprezentowała przygotowany wcześniej taniec. Tancerze zostali ocenieni przez nauczycieli. Wykonawcy okazali się tak dobrzy, że zajęli ex aequo pierwsze miejsce, zdobywając tym samym nagrodę dla całej klasy. Uczniowie bawili się doskonale przy przygotowanych przez Samorząd Uczniowski konkursach z nagrodami. Dzięki uprzejmości Rady Rodziców, podczas zabawy dzieci skorzystały ze słodkiego poczęstunku.