Skip to content

SZKOŁA E-TWINNING

Dnia 16.06.2019 r. do Szkoły Podstawowej w Opatowie dotarła wyjątkowa nagroda związana z wcześniejszym otrzymaniem tytułu Szkoły E-Twinning. Pani dyrektor otrzymała list  gratulacyjny oraz certyfikat otrzymania tytułu. Szkoła otrzymała również flagę. List został odczytany na uroczystym apelu. Uzyskanie tytułu „Szkoły eTwinning” to uznanie za innowacyjne działania, jakie szkoła wdrożyła na rzecz promowania postawy obywatelskiej, świadomości kulturowej oraz kompetencji cyfrowych. Odznaka jest także formą uznania za pracę, jaką szkoły wykonały, by budować kulturę współpracy – w swojej szkole i poza nią, w swoich społecznościach i krajach.