Skip to content

SZKOŁA DEMOKRACJI – DEBATA

Dnia 4.06.2019 r. w 30 rocznicę Demokracji Polski w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyła się debata na temat:  „Jak dobra jest nasza szkoła”. Debata odbyła się w ramach programu Szkoła Demokracji. Pani dyrektor Maria Haziak czuwała nad prawidłowym przebiegiem debaty.  Wzięli w niej udział przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli. Debata odbyła się na temat głównych obszarów pracy szkoły:
– działalność dydaktyczna wychowawcza i opiekuńcza szkoły,
– funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami,
– zarządzanie szkołą.
Pracowano na dwóch płaszczyznach:
– „co jest – stan faktyczny”
-„co zmienić, co wnieść nowego”
Uzyskane wnioski z debaty zostaną wykorzystane w planowaniu pracy na najbliższe lata pracy szkoły.