Skip to content

Spotkanie po beatyfikacji Naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Radosny czas wspomnień

29 września zostało przygotowane spotkanie po beatyfikacji Naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to doniosła chwila, na którą długo czekaliśmy, a mianowicie ubogacenie naszego miejsca związanego z Patronem w naszej szkole poprzez umieszczenie Jego portretu. Został on wykonany przez nauczyciela plastyki o wielkim sercu Panią Ewę Gudrę techniką rysunku – czarną kredką pastelową. Obraz został poświęcony przez księdza proboszcza, następnie w asyście Pani Dyrektor, Wicedyrektor, pocztu sztandarowego, księdza, nauczyciela plastyki został przeniesiony do miejsca upamiętniającego Naszego Patrona. W przygotowanej prezentacji multimedialnej, krótkich filmikach i utworach muzycznych cała społeczność szkolna była wsłuchana w czas wspomnień delegacji naszej szkoły, która 12 września w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie uczestniczyła w tym wielkim i oczekiwanym wydarzeniu religijnym. Niech Beatyfikacja nie tylko będzie dla nas powodem radości, ale również zaproszeniem do wzrastania w chrześcijańskiej doskonałości, której pragnienie może przemienić nasze serca i umysły oraz będzie inspiracją do nadania światu nowej jakości. Następnie zostały omówione działania wokół Patrona, które będą realizowane w całym roku szkolnym i wpisują się w program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. Każdy uczestnik spotkania otrzymał symboliczną pamiątkę w postaci obrazka i zakładki z wizerunkiem Naszego Patrona.