Skip to content

Spotkanie ewangelizacyjne

W środę 9 marca br. w naszej szkole gościły Siostry Nazaretanki z Ostrzeszowa. Przyjechały do nas w ramach wielkopostnego spotkania ewangelizacyjnego. Czas spotkania z dziećmi zarówno młodszymi jak i starszymi przybliżał nam życie sióstr, ich codzienność jak również formację zakonną. Każda z klas  dzięki siostrom nowicjuszkom i ich nauce śpiewu poznała piękną piosenkę religijną „ Święta rodzina-boża rodzina”. Piosenka od tego spotkania często wybrzmiewa na lekcjach religii.

/-/ Agata Rybak