Przejdź do treści

Ślubowanie klasy I

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym elementem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością dziecko czeka każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej.
Uroczystość pasowania na uczniów klasy I na stałe została włączona do kalendarza uroczystości szkolnych. Stanowi ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci- kandydatów na uczniów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Poprzedza je okres przygotowań, w których dzieci poznają prawa i obowiązki ucznia, poznają szkołę, jej pracowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. Poznają ojczyznę i symbole narodowe.
Uroczystość pasowania jest niejako egzaminem dojrzałości dziecka do podjęcia obowiązków ucznia.
Po takim egzaminie dzieci składają ślubowanie i są pasowane przez panią dyrektor na uczniów tej szkoły.