Skip to content

SAMARYTANIN ROKU

Samarytanin Roku

Po raz pierwszy  w naszej szkole w ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia uczestniczyliśmy w wyborze Samarytanina Roku. Zanim każda klasa dokonała wyboru , wychowawca omówił kryteria jakie powinien spełniać Samarytanin Klasy między innymi: cechuje go wyróżniająca empatia, często pomaga innym w nauce, w rozwiązywaniu sytuacji życiowych, potrafi stanąć po stronie prawdy i pokrzywdzonych , nawet w sytuacjach niewygodnych, pociąga swoim przykładem do dobrego. Oprócz kryteriów wychowawca zapoznał klasę z regułami i procedurami nadania tytułu Samarytanina Roku. Samarytanie poszczególnych klas: klasy O–Lena Ziołańska, klasy I Lena Rybicka, klasy II Nikola Sobok, klasy III Martyna Pryszmont, klasy Va Weronika Kisiel, klasy Vb Gabriela Zięba, klasy VI Adrian Lubojański, klasy VII Emilia Szczęsna, klasy VIII Daria Lubojańska. Każdy Samarytanin Klasy prezentował się na forum szkoły w napisanym liście, który osobiście odczytał. List ukazywał wartości jakim żyją na co dzień, autorytet który chcą naśladować, przytaczał myśl krucjaty Kardynała Stefana Wyszyńskieg, oraz propozycję działań w naszej szkole, które będą promować dobro, miłość, szacunek, wrażliwość. List kończył się słowami życzeń na nadchodzące święta. Wyboru Samarytanina dokonali : Pani Dyrektor Maria Haziak , Pani Wicedyrektor Paulina Tucholska, nauczyciele nie będący wychowawcami: p. Iwona Stryjak, p. Magdalena Kalinowska, p.Lidia Jabłońska, p. Aleksandra Musiała, p. Agata Rybak oraz Samarytanka roku 2019 absolwentka gimnazjum Emilia Kucharska. Ten zaszczytny tytuł Samarytanina Roku otrzymał uczeń klasy VI Adrian Lubojański. Wraz z tytułem otrzymał przechodnią statuetkę „ Otwartej dłoni” która jest symbolem pomocy każdemu w potrzebie. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w dobru.

/-/ Agata Rybak

btr
btr
btr
btrmdn
btr
btr
btr
dav
dav
dav
dav
dav
btr
btr
btr
btr
btr