Przejdź do treści

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2024/2025

 • DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ –
  ZAPISY OD 22.01.2024r. do 16.02.2024r.
 • ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – ZAPISY OD 19.02.2024 r. 08.03.2024 r.
 • PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – DO 15.03.2024 r.
 • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – DO 19.03.2024 r.
 • POTWIERDZENIE PISEMNE PRZEZ RODZICÓW OŚWIADCZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA
  DO PRZEDSZKOLA – OD 20.03.2024 r. DO 28.03.2024 r.
 • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH –
  DO 29.03.2024r.

WNIOSKI DO POBRANIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W OPATOWIE,
SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE, NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsopatow.pl).
WNIOSKI W W/W TERMINACH SKŁADAMY W PRZEDSZKOLU LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Zarządzenie Wójta Gminy Łęka Opatowska

DOKUMENTY 3-LATKI

DOKUMENTY 4, 5-LATKI

DOKUMENTY 6-LATKI