Przejdź do treści

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2024/2025

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY I – 01.02.2024r. do 29.02.2024r.

  • PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – 05.03.2024r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – 05.03.2024r.
  • POTWIERDZENIE PISEMNE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY – 0D. 06.03.2024r. DO 15.03.2024r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – OD 15.03.2024r.

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE, NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsopatow.pl)

WNIOSKI W W/W TERMINACH SKŁADAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Zarządzenie Wójta Gminy

Wniosek o przyjęcie do kl. I wraz z załącznikami

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I