Przejdź do treści

PRZEGLĄD TEATRALNY

7 kwietnia 2017 r. odbył się XI Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych. Organizatorami przeglądu byli: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu oraz Urząd Gminy Łęka Opatowska. Wszystkich zebranych uczestników przeglądu przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Trzebieniu – Urszula Wędzicha. Tegoroczne zmagania oceniała  komisja w składzie: Katarzyna Szczepańska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, Aleksandra Musiała – bibliotekarz w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie oraz Wiesław Walas – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. W przeglądzie zaprezentowały się grupy teatralne z czterech szkół podstawowych z terenu gminy.Najlepszą aktorką została Paulina Andrzejewska z Zespołu Szkół w Siemianicach, wyróżnienie otrzymała Martyna Szymkowiak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II   w Trzebieniu oraz Zofia Kula z Zespołu Szkół  w Łęce Opatowskiej.  Najlepszym aktorem został Stanisław Napierała z Zespołu Szkół w Opatowie, wyróżnienie Miłosz Cichosz z Zespołu Szkół w Opatowie oraz Kamil Olszok z Zespołu Szkół w Siemianicach.W ręce najlepszych aktorów przeglądu powędrowały dyplomy i statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Łęka Opatowska. Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy za wspaniałe występy oraz nagrodę pieniężną. Nagrody wręczyła Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak.

ŹRÓDŁO: GMINA ŁĘKA OPATOWSKA