Praktyczna lekcja religii: „Przypowieść o zaczynie”.

Praktyczna lekcja religii.

Praktyczna lekcja religii.

Praktyczna lekcja religii.

Praktyczna lekcja religii.

Praktyczna lekcja religii.

Praktyczna lekcja religii.

Praktyczna lekcja religii.

Praktyczna lekcja religii.