Skip to content

Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół Prymasowskich

18 maja br. po raz pierwszy wzięliśmy udział w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie. Hasłem spotkania były słowa „BĘDZIESZ MIŁOWAŁ”. Podczas pielgrzymki wspólnie wyrażaliśmy Panu Bogu naszą wdzięczność za wyniesienie na ołtarze Patrona naszych szkół, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz wspólnej wdzięczności za beatyfikację, towarzyszyła nam radość ze wspólnego spotkania u naszej Matki i Królowej, oraz głęboka modlitwa błagalna o pokój na świecie, abyśmy wszyscy umieli się miłować. Program pielgrzymki był następujący: rozpoczęcie przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia, krótka modlitwa, złożenie kwiatów przejście do Sali Papieskiej spotkanie z ks. dr. Andrzejem Gałką, zaangażowanym w procesie beatyfikacyjnym kardynała Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, świadectwo uzdrowionej przez Kardynała Wyszyńskiego s. Nulli. Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Przybylskiego z Częstochowy. Uczestniczące szkoły w tej pielgrzymce miały możliwość podzielenia się jak w ich środowisku przygotowywały się do beatyfikacji. Spotkanie odbyło się przy Domu Pamięci, gdzie czekał na nas poczęstunek i dla każdego uczestnika pielgrzymki pamiątka. Naszą szkołę reprezentowała: Pani dyrektor Maria Haziak, przewodniczących klas IV-VIII, poczet sztandarowy, delegacja harcerzy z drużynową.