Skip to content

KODER JUNIOR

Szkoła Podstawowa w Opatowie rozpoczęła realizację projektu „ Koder Junior”- Szkoła Mistrzów Programowania, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu przeszkolono dyrektora Marię Haziak, a w okresie ferii zostanie przeszkolonych 4 nauczycieli kl. I-III. Zajęcia z uczniami rozpoczynają się po feriach zimowych. Będzie to nauka programowania z uwzględnieniem sensomotorycznych zajęć z wykorzystaniem innowacyjnej gry ScottieGo!,środowiska do programowania wizualnego Scratch Junior oraz doświadczenia i eksperymentowania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych  z różnych przedmiotów, w tym przyrody, muzyki, j. polskiego. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i kształcenia  poprzez rozwiązywanie problemów praktycznych z wykorzystaniem podstaw matematyki i algorytmiki w oparciu o myślenie krytyczne dziecka.