Skip to content

eTwinning

Język angielski jest podstawowym środkiem porozumiewania się na całym świecie, dlatego bardzo ważne jest zachęcanie uczniów do posługiwania się nim w realnych sytuacjach, w których będą mogli kształcić i rozwijać swoje umiejętności. Dzieci uczące się języka obcego od wczesnego dzieciństwa szybciej osiągają płynność w mówieniu i mają lepszą wymowę.

W tym roku szkolnym (2020/2021) grupa sześciolatków z p. Magdaleną Kalinowską brała udział w realizacji projektu „My bee and honey” na platformie eTwinning w czasie zajęć języka angielskiego. Podczas realizacji projektu dzieci miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz technikom multimedialnym . W międzynarodowym projekcie brały udział szkoły z: Turcji, Armenii, Bułgarii, Włoch, Słowacji, Hiszpanii i Rumunii.