Skip to content

E-twinning

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizuje dwa projekty e-twinning pt „Gemification in Education” oraz „Healthy Iife”. W ramach projektów uczniowie łączą się online z przyjaciółmi z Włoch, Bułgarii oraz Turcji. Rozmawiają o swoich szkołach, krajach, wspólnie grają w gry oraz wymieniają się zasadami zdrowego żywienia i przepisami. Komunikują się również poprzez komunikator WhatsApp. Uczniowie stworzyli w szkołach również Zielone Kąciki „Green Corners”, w których uprawiają przysłane przez swoich kolegów nasiona kwiatów oraz ziół. Obecnie uczniowie są w trakcie tworzenia wspólnej choreografii tanecznej.