Skip to content

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Z radością informujemy, że w naszej szkole od drugiego semestru realizowany jest program profilaktyczny: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. To dobry
i wartościowy program edukacyjny, który nauczy czegoś więcej  niż tylko pisania
i czytania. Zbuduje poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, które będą najważniejszym celem. W czasie realizacji programu, każde dziecko będzie tworzyło swoją własną apteczkę pierwszej pomocy emocjonalnej. Będziemy uzupełniać apteczki w materiały zarówno otrzymane jak i wspólnie wypracowane. Zajęcia będą realizowane w poszczególnych blokach tematycznych:

  1. Moje skarby – jak leczyć rany duszy?
  2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
  4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
  8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
  9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  10. Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Program realizowany będzie w naszej szkole z uczniami  klasy V. Daje możliwość osiągnięcia sukcesu, każdemu uczniowi. Bardzo na to liczymy!
Prowadzony jest przez : pedagoga szkolnego Paulinę Tucholską i Agatę Rybak