Przejdź do treści

Witamy wiosne

1.Zabawa orientacyjno-porządkowa „Słoneczko i deszczyk”

Na hasło: Słoneczko dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Hasło: Deszczyk jest sygnałem do przysiadu, stukania palcem o podłogę i rytmicznego powtarzania słów: „kap, kap, kap”

2. Słuchanie wiersza

„Czekam na wiosnę” K. Datkun-Czerniak

Dość mam sanek, nart i śniegu.
Chcę już w piłkę grać!
Po zielonej trawie biegać,
w berka sobie grać!
Dość mam chlapy i roztopów,
szarych smutnych dni.
Przybądź, wiosno, jak najprędzej,
rozchmurz niebo mi.
Przynieś kwiaty, promień słonka,
zieleń liści, ptaków śpiew.
Niech zadźwięczy pieśń skowronka.
Przybądź, przybądź, proszę cię!

3.Rozmowa na temat wiersza:

– Czego dzieci w wiersza mają już dość?

– Co pragną robić? O co proszą wiosnę?

4.Nauka wiersza (według możliwości dziecka).