Przejdź do treści

Wieczór Patriotyczny

Odbył się w przededniu Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Szembeków w Siemianicach. Młodzież przygotowała część artystyczną: słowo recytowane, śpiew pieśni i piosenek patriotycznych. Wszyscy uczestniczący: rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście bardzo chętnie włączali się wspólny patriotyczny śpiew. Na koniec spotkania zostaliśmy obdarowani zakładką do książki w barwach patriotycznych z piękną myślą Józefa Piłsudzkiego lub  Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna harcerska: dh przyboczna Weronika Kisiel, dh zastępowa Maja Jędrysiak, dh Milena Ignasiak.

/-/ Agata Rybak