Przejdź do treści

Wieczór Patriotyczny w Siemianicach

„ Wieczór patriotyczny”

Na zaproszenie Dyrekcji, grona pedagogicznego oraz społeczności  uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Szembeków w Siemianicach  delegacja harcerzy z naszej drużyny wzięła udział w Wieczorze Patriotycznym, który odbył się 07.11.2019 r. o godz. 18.00

Spotkanie było  prowadzone przez dzieci i  młodzież szkolną. Recytowane utwory literackie, ukazywały wartość patriotyzmu. Oprócz poezji wszyscy zebrani mieli możliwość śpiewania znanych pieśni patriotycznych, które pięknie wybrzmiewały w wypełnionej sali. Obecni na spotkaniu byli mieszkańcy Siemianic, radni naszej gminy, zaproszenie goście. Podczas tego wieczoru patriotycznego została przybliżona postać Aleksandra Szembeka patrona szkoły. Naszą szkołę reprezentowały druhenki Maja Jędrysiak oraz Weronika Kisiel opiekunem była druhna Agata Rybak.