Przejdź do treści

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Opatowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie wyglądało nieco inaczej niż zwykle, gdyż nie było wspólnego, uroczystego apelu, ale uczestniczyliśmy całą szkołą w Mszy św. Przed rozpoczęciem Eucharystii na ręce księdza proboszcza Józefa Wachowiaka pani dyrektor Maria Haziak złożyła haftowany ornat z wizerunkiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako dar ufundowany przez Radę Rodziców, omówiła wizerunek Sztandaru naszej szkoły, jego wymiary, barwy, znaczenie dat oraz umieszczone na nim motto. Po jego prezentacji nastąpiła długo oczekiwana chwila poświęcenia Sztandaru Szkoły przez ks. Józefa Wachowiaka oraz uroczyste jego przekazanie Uczniom Szkoły Podstawowej w Opatowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez panią dyrektor Marię Haziak. Po zakończonej Mszy św. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie przeszli do budynku szkoły. Z uwagi na panującą pandemię uczniowie przeszli z wychowawcami do klas, a reprezentujący ich przewodniczący, poczet sztandarowy wraz z opiekunem p. Agatą Rybak, ks. Józef Wachowiak, dyrektor pani Maria Haziak i wicedyrektor pani Paulina Tucholska odśpiewali hymn państwowy, po którym nastąpiło odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej przez panią dyrektor Marię Haziak i panią wicedyrektor Paulinę Tucholską oraz poświęcenie tablicy przez Księdza Proboszcza. Na zakończenie spotkania odśpiewano hymn szkoły. Uczniowie przebywający z wychowawcami w klasach uczestniczyli w spotkaniu poprzez przygotowane nagłośnienie przez nauczyciela muzyki pana Przemysława Durleja, co umożliwiło im godny udział poprzez przyjęcie stosownej postawy w śpiewanych hymnach. Pięknie przygotowany wystrój znaczącego miejsca w naszej szkole zawdzięczamy nauczycielowi plastyki pani Ewie Gudrze, natomiast pani Agacie Rybak prowadzenie całego spotkania i opiekę nad pocztem sztandarowym. Ta chwila na zawsze pozostanie w naszej pamięci oraz będzie fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły.