Przejdź do treści

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

W czwartek, 10 marca, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Opatowie, spotkali się z przedstawicielami Caritas oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Współpraca z Caritasem i z WTZ, jest wieloletnią tradycją. Od lat wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu, pomagają przy zbiórkach żywności dla osób, rodzin, które potrzebują wsparcia i pomocy. Zbiórki żywności odbywają się pod dyskontami Biedronka zawsze w okresach przedświątecznych. Przed zbliżającymi się świętami Wielkiejnocy wolontariusze ze szkoły w Opatowie, znów deklarują pomoc przy zbiórce darów. Uczestniczą także i pomagają w akcjach związanych ze sprzedażą wytworów, które przygotowują Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz w piknikach rodzinnych. Spotkanie było okazją do zacieśnienia dalszej współpracy. Wolontariusze otrzymali podziękowania od kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pani Karoliny Całkowskiej – Krawczyk oraz dyrektora Caritas Słupia ks. Łukasza Skorackiego. Wolontariat, to działania, które uczą wolontariuszy empatii, współpracy, poznawania potrzeb ludzi, otwarcia na drugiego człowieka i szacunku. Jest to rozumienie sytuacji trudnych, często nie zawinionych przez osoby, którym pomocy się udziela. Spotkanie było bardzo edukacyjne, ciekawe, potwierdziło skuteczność i dobre cele działań, realizowane przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Opatowie.