Skip to content

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Akcja Sprzątanie świataodbyła się tradycyjnie we wrześniu.

Tegoroczne sprzątanie było zgodne z hasłem „Nie ma śmieci, są surowce”.

Poszczególne klasy zwychowawcami wybrały do sprzątania wskazane ulice

Opatowa.Z przyjemnością można stwierdzić, że śmieci jest mniej niż w poprzednich

latach.