Przejdź do treści

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

13 listopada odbyło się spotkanie z policjantem. Celem było uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających

z nieprzestrzegania zakazów:

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

* przejście przez jezdnię,

* spotkanie z nieznajomym,

* agresywne zwierzę,

* zabawy w pobliżu jezdni

– poznanie akcesoriów policyjnych i ich przeznaczenia:

* kamizelka odblaskowa

* lizak (tarcza i latarka do zatrzymywania pojazdów)

* kajdanki,

* gaz

– przypomnienie numerów alarmowych.

Nagrodą dla przedszkolaków była przejażdżka policyjnym radiowozem.