Skip to content

Rysunek dla kolegi z Afryki

1. Rozmowa z dzieckiem na temat jego zainteresowań.

2. zestaw zabaw ruchowych z dnia 01.06.2020

3. Nauka II zwrotki piosenki „Podajmy sobie ręce”

4. Rysunek dla kolegi z Afryki. Rodzic wyjaśnia, że za pomocą rysunku można o sobie opowiedzieć koledze, który mieszka daleko w Afryce.  Podpowiada, co można umieścić na obrazku. Dziecko wykonuje obrazek.

5. Wspólne omówienie pracy dziecka.

6. zabawa ruchowa – improwizacja do piosenki „Podajmy sobie ręce”

7. Rozmowa na temat „Kim chciałbyś zostać…..”

8. Spacer z dzieckiem do lasu, parku – obserwacja przyrody.

9. Karta pracy, s. 60 (5l.)