Przejdź do treści

Rodzina

1. Zapoznanie z fragmentami wiersza A. Nosalskiego pt. “O dwunastu braciach”.
Podczas słuchania wiersza, dzieci podają nazwy kolejnych miesięcy (w razie trudności pomaga mama).
Chodzi po świecie dwunastu braci.                                      Lipiec w upale dźwiga strudzony
Są to miesiące, pewno je znacie.                                          ogromne kosze wiśni czerwonych. (…)
I pewno wiecie, że do nas w gości                                        Sierpień się spieszy, jak tylko może,
przychodzą zawsze w tej kolejności:                                    by sprzątnąć z pola dojrzałe zboże. (…)
pierwszy co roku zjawia się styczeń                                      Oto już wrzesień zbiera ziemniaki
I bardzo mroźny bywa zazwyczaj. (…)                                   i do odlotu szykuje ptaki. (…)
Następny z braci to srogi luty,                                                Idzie polami rudy październik
lodową zbroję cały zakuty. (…)                                              i mgły rozwiesza wśród pustych ściernisk (…)
Marzec ze śniegu ziemię uprząta                                          Listopad, zwykle wietrzny i dżdżysty,
miotłą ze złotych promyków słonka. (…)                              wymiata stosy opadłych liści. (…)
Kwiecień nie czeka. Bardzo się spieszy,                                Przybywa grudzień, z braci ostatni,
aby na drzewach listki rozwiesić. (…)                                     by drzewom białe nałożyć czapki. (…)
Wreszcie się zjawia maj wystrojony                                      I tak miesiące wciąż się zmieniają,
I bzu przynosi pełne brzemiona.(…)                                       chodząc po świecie swoim zwyczajem.
Drogą do lasu idzie już czerwiec                                             Lecz nigdy wszystkie spotkać się razem nie
Z wiązanką chabrów i dzbanem czernic. (…)                         mogą. Chyba że w kalendarzu…
2. Zawody rodziców – jakie zawody wykonują nasi rodzice oraz jakich narzędzi i przyborów potrzebują?
3. Ćwiczenia w książce, s. 88-89 oraz Kart pracy, cz. 4 s. 52-53 (5l.)