Skip to content

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

  • ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – ZAPISY OD 26.03.2021 r. 31.03.2021 r.
  • PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ – DO 01.04.2021 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – DO 02.04.2021 r.
  • POTWIERDZENIE PISEMNE PRZEZ RODZICÓW OŚWIADCZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – ZAPISY DO 10.04.2021 r.
  • PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH – DO 14.04.2021 r.
  • WOLNE MIEJSCA W GRUPIE 3 LATKÓW – 9 MIEJSC stan na 25.03.2021 r.
  • BRAK MIEJSC W GRUPIE 4 LATKÓW stan na 25.03.2021 r.
  • WOLNE MIEJSCA W GRUPIE 5 LATKÓW – 8 MIEJSC stan na 25.03.2021 r.
  • WOLNE MIEJSCE W GRUPIE 6 LATKÓW – 9 MIEJSC stan na 25.03.2021

WNIOSKI DO POBRANIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W OPATOWIE, SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPATOWIE, NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (www.zsopatow.pl).
WNIOSKI W W/W TERMINACH SKŁADAMY W PRZEDSZKOLU LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY