Przejdź do treści

Rekolekcje wielkopostne ze świętym Józefem

Tegoroczne rekolekcje odbyły się w dniach 01-03.03 były prowadzone przez ks. Michała Tomaszewskiego

W klasach I-III spotkania z rekolekcjonistą były online pozostałe zajęcia prowadzone przez wychowawców i katechetę stacjonarnie. W klasach IV-VIII  spotkania z rekolekcjonistą i katechetą odbywały się  tylko online. W pierwszym dniu rekolekcji klasy I-III poznawały historię św. Józefa na podstawie filmu: „ Moja katolicka rodzina” oraz wykonywały pracę plastyczną. Pozostałe klasy również poznawały   historię św. Józefa ale z naszego narodowego sanktuarium w Kaliszu na podstawie filmu : „ Historia i współczesność. W drugim dniu rekolekcji uczniowie całej szkoły w przedziale czasowym i podziałem na grupy wiekowe uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych:          „Wartości, postaw, normy społeczne i funkcjonowanie w społeczeństwie”. Pozostały czas dnia był realizacją planu rekolekcyjnego. Dla klas I-III został przygotowany szkolny konkurs wiedzy religijnej. Dzień trzeci to udział w Eucharystii poprzez platformę Teams i transmisję z kościoła. Następnie klasy I-III udały się na grę terenową „ Puzzle ze św. Józefem” klasy IV-VIII przystąpiły do konkursu wiedzy o św. Józefie korzystając z aplikacji quizizz. W każdym dniu rekolekcji uczniowie klas starszych mieli możliwość wykonania dodatkowej pracy: wykreślanka religijna, krzyżówka o św. Józefie, rozszyfrowanie alfabetu morse’ oraz kodów qr. Wielu uczniów wykorzystało tę propozycję. Mimo iż tegoroczne rekolekcje były dla nas wszystkich nową formą to wniosły dużo wartościowych treści oraz były czasem który pozwał się zatrzymać nad sobą samym i przy św. Józefie. Dziękuję wychowawcą, nauczycielom za współpracę, pomoc, wyrozumiałość dzięki której mogliśmy podołać temu wyzwaniu.

/-/ Agata Rybak