Regulamin dla Rodzica dziecka uczęszczającego do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie