Przejdź do treści

PROJEKT KoderJunior

Szkoła Podstawowa w Opatowie przystąpiła do projektu „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania”. Projekt wygrał konkurs i został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Projekt „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania” jest programem partnerskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskiego Centrum Komputerowo – Sieciowego oraz Fundacji Pro Cultura.

Projekt obejmuje grupowe szkolenia stacjonarne dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz z osób dorosłych z wybranych instytucji (mogących wspierać działania projektowe) z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania.
Nauczyciele w ramach projektu odbędą praktyczne zajęcia ze wsparciem trenera wśród uczniów klas 1-3. Odbędą się jedne zajęcia wyjazdowe dla uczniów oraz seminarium informacyjno-metodyczne dla kadry menadżerskiej szkół. Nauczyciel otrzyma: tablet
z oprogramowaniem, scenariusze zajęć oraz wsparcie i mentoring ekspercki w trakcie realizacji projektu oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Szkoła otrzyma: zestawy tabletów wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo zostaną zakupione roboty edukacyjne, które będą wykorzystywane podczas zajęć z uczniami. Powstanie specjalna platforma edukacyjno – społecznościowa z elementami grywalizacji dla uczniów i nauczycieli. Projekt zapewnia badanie kompetencji osób objętych wsparciem.