Przejdź do treści

PROGRAMOWANIE W NASZEJ SZKOLE

W naszej szkole uczniowie programują z zestawem BeCreo. BeCreo jest modułowym zestawem do nauki podstaw programowaniarobotyki oraz mechatroniki. Dzięki BeCreo uczniowie  wykonują niesamowite projekty, spędzają wiele godzin na wspólnej, kreatywnej zabawie i nauce, opartej o koncepcję STEAM. Uczniowie rozwijają umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, uczą się współpracy oraz twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii, programowania do rozwiązywania skomplikowanych, praktycznych problemów w otoczeniu człowieka oraz rozwiją intuicję algorytmiczną.