PROCEDURA KONTROLI I EGZEKUCJI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ